ส่งไฟล์ข้อมูล P-School Checking
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 11 68.75
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 14 77.78
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 22 84.62
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 22 88.00
6 พยุห์ 25 13 52.00
7 ยางชุมน้อย 16 14 87.50
8 วังหิน ๒ 14 14 100.00
9 วังหิน ๑ 19 18 94.74
10 เมืองสวนสมเด็จ 17 13 76.47
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 14 77.78
14 ประจิมโนนคูณ 16 15 93.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 215 83.33

<< ดาวน์โหลดโปรแกรมเครื่องอ่านบัตร ปี 2564 >>
<< ดาวน์โหลดโปรแกรม PSC >> << คู่มือการติดตั้งโปรแกรม >>
<< คู่มือการใช้งาน >> << วิดีโอขั้นตอนการใช้งาน >>