ส่งมอบหนังสือเรียน ปีการศึกษา 1/2561
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 7 43.75
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 7 38.89
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 13 50.00
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 13 52.00
6 พยุห์ 25 7 28.00
7 ยางชุมน้อย 16 10 62.50
8 วังหิน ๒ 14 12 85.71
9 วังหิน ๑ 19 10 52.63
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 7 63.64
11 เมืองศรีลำดวน 18 11 61.11
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 8 47.06
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 155 60.08