สำรวจ นร.ใช้จักรยานมา รร.

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด ส่งแล้ว ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 23 88.46
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 23 92.00
6 พยุห์ 25 23 92.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๒ 14 13 92.86
9 วังหิน ๑ 19 12 63.16
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 10 90.91
11 เมืองศรีลำดวน 18 14 77.78
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 13 76.47
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 4 36.36
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 14 87.50
รวม 258 225 87.21