รหัสผ่าน เข้ารายงานเด็กยากจน

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด ดูรหัส ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
3 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
4 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
5 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
9 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
10 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
11 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
12 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
13 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
14 วังหิน ๑ 19 19 100.00
15 วังหิน ๒ 14 14 100.00
รวม 258 258 100.00