รหัสครู คัดกรองเด็กยากจน
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด ดูรหัส ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 - 0.00
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 - 0.00
3 น้ำเกลี้ยง 25 - 0.00
4 บูรพาโนนคูณ 14 - 0.00
5 ประจิมโนนคูณ 16 - 0.00
6 พยุห์ 25 - 0.00
7 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 - 0.00
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 - 0.00
9 ยางชุมน้อย 16 - 0.00
10 วังหิน ๑ 19 - 0.00
11 วังหิน ๒ 14 - 0.00
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 - 0.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 - 0.00
14 เมืองสวนสมเด็จ 17 - 0.00
15 เมืองหลวงพ่อโต 11 - 0.00
รวม 258 0 0.00