สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านทุ่ม แจ้งแล้ว 8 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
8 นางสาวจงจิตร ตุ้มคำ 1
7 นางสาวอ้อย ชัยสิทธิ์ 1
6 นางสาวไอซ์ มหามงคล 1
5 นายนุ่ม กรไกร 1
4 นายส่วน นามโคตร 1
3 นางสมไทย จันยา 1
2 น.ส.ปณิตา ร่มโพธิ์ภักดิ์ 1
1 นางสงวน วรนุช 2
รวมนักเรียน9 1 7  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล