สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านหนองคำ แจ้งแล้ว 9 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
9 นางศุภิกา ภาภักดี 2
8 น.ส.กรคลักษณ์ สุปัตติ 1
7 นางสนิด ขามช่วง 1
6 นางต่วน ทองยุ้น 1
5 นางสมคิด รุมกิ่ง 1
4 นางปราณี ปราบภัย 1
3 นางคำแสน สายสกุล 1
2 นางธิวากร สุวรรณภักดี 1
1 น.ส.ดวงตะวัน พงค์พันธ์เทา 1
รวมนักเรียน10 9 9  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล