สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านแกประชาสามัคคี แจ้งแล้ว 5 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
5 นางติ๋ว อิ่มเต็ม 1
4 นางอ้อมแก้ว สุทธิสนธ์ 2
3 นางสาวสุภาพร แก่นหงษ์ 1
2 นางจิฬานันท์ สึหะดม 1
1 นางสาวศิริพร วงค์ประเสริฐ 5
รวมนักเรียน10 5 3  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล