สำรวจกล่อง DTV เพิ่มเติม

สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิทัล กสทช.
ให้เพิ่มเลขบัตรประชาชน / รหัสประจำบ้าน / ที่อยู่
ดำเนินการโดยด่วน ภายในวันที่ 20 ส.ค.63
ถ้าไม่มีรหัสบ้าน ให้ระบุว่าเป็นบ้านเช่า/ไม่มีเลขที่

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 15 57.69
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 8 66.67
3 กลางกันทรารมย์ 16 8 50.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 13 72.22
5 น้ำเกลี้ยง 25 16 64.00
6 พยุห์ 25 19 76.00
7 ยางชุมน้อย 16 12 75.00
8 วังหิน ๑ 19 14 73.68
9 วังหิน ๒ 14 12 85.71
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 7 63.64
11 เมืองศรีลำดวน 18 14 77.78
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 9 52.94
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 10 90.91
14 ประจิมโนนคูณ 16 12 75.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 183 70.93