ความต้องการโต๊ะ-เก้าอี นักเรียน ปี 2561
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 14 77.78
2 กลางกันทรารมย์ 16 11 68.75
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 7 58.33
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 17 65.38
5 น้ำเกลี้ยง 25 19 76.00
6 พยุห์ 25 19 76.00
7 ยางชุมน้อย 16 11 68.75
8 วังหิน ๑ 19 16 84.21
9 วังหิน ๒ 14 9 64.29
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 9 81.82
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 6 54.55
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 13 76.47
13 เมืองศรีลำดวน 18 12 66.67
14 บูรพาโนนคูณ 14 13 92.86
15 ประจิมโนนคูณ 16 10 62.50
รวม 258 186 72.09