รางวัลการพัฒนา รร. ปี 61
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 95 527.78
2 กลางกันทรารมย์ 16 11 68.75
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 17 141.67
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 37 142.31
5 น้ำเกลี้ยง 25 75 300.00
6 พยุห์ 25 21 84.00
7 ยางชุมน้อย 16 31 193.75
8 วังหิน ๑ 19 46 242.11
9 วังหิน ๒ 14 78 557.14
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 22 200.00
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 20 181.82
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 68 400.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 14 77.78
14 บูรพาโนนคูณ 14 26 185.71
15 ประจิมโนนคูณ 16 22 137.50
รวม 258 583 225.97