ผู้ดูแลระบบดาวเทียมและอินเทอร์เน็ต กลุ่ม รร.

ชื่อผู้ที่สามารถ ออกตรวจสอบ/ดูแลระบบจานดาวเทียมการศึกษาทางไกล (DLTV) และมีความรู้เรื่องระบบอินเทอร์เน็ต ของ รร. ในกลุ่มได้ จำนวน กลุ่ม รร. ละ 3 คน
ที่ กลุ่มโรงเรียน แจ้งชื่อแล้ว
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 3
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 3
3 กลางกันทรารมย์ 3
4 ทักษิณกันทรารมย์ 3
5 น้ำเกลี้ยง 3
6 พยุห์ 3
7 ยางชุมน้อย 3
8 วังหิน ๑ 3
9 วังหิน ๒ 3
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 3
11 เมืองศรีลำดวน 3
12 เมืองสวนสมเด็จ 3
13 เมืองหลวงพ่อโต 3
14 ประจิมโนนคูณ 3
15 บูรพาโนนคูณ 3
รวม 45