สำรวจผู้เรียนผ่าน DLTV ไม่ได้ ปี 63 «
สำรวจความพร้อม รร.ในโครงการ DLTV
ส่งรายงานภายในวันที่ 1 มิ.ย.2563
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ตอบ
แล้ว
ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 9 9 100.00
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 10 6 60.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 8 5 62.50
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 18 14 77.78
5 น้ำเกลี้ยง 14 13 92.86
6 พยุห์ 18 12 66.67
7 ยางชุมน้อย 9 7 77.78
8 วังหิน ๒ 7 6 85.71
9 วังหิน ๑ 11 10 90.91
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 7 6 85.71
11 เมืองศรีลำดวน 14 11 78.57
12 เมืองสวนสมเด็จ 10 5 50.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 8 6 75.00
14 ประจิมโนนคูณ 11 10 90.91
15 บูรพาโนนคูณ 8 8 100.00
รวม 162 128 79.01