ข้อมูลการศึกษา
ปีการศึกษา 2566

จำนวนโรงเรียน
258
จำนวนนักเรียน
33,079
ครูและบุคลากร