ทักษะภาษาอังกฤษเรียน เทอม 2/2561
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งแล้ว ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 14 87.50
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 16 88.89
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 23 88.46
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 21 84.00
6 พยุห์ 25 20 80.00
7 ยางชุมน้อย 16 12 75.00
8 วังหิน ๒ 14 14 100.00
9 วังหิน ๑ 19 15 78.95
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 16 88.89
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 15 88.24
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 14 87.50
รวม 258 228 88.37