ประมวลผลข้อสอบปลายปี 61
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 11 91.67
2 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 23 92.00
6 พยุห์ 25 20 80.00
7 ยางชุมน้อย 16 14 87.50
8 วังหิน ๒ 14 8 57.14
9 วังหิน ๑ 19 8 42.11
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 8 72.73
11 เมืองศรีลำดวน 18 17 94.44
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
14 เอกชน/อปท. 26 17 65.38
15 ประจิมโนนคูณ 16 12 75.00
16 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 284 238 83.80