ส่งไฟล์ประมวลผลข้อสอบปลายปี 62
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
12 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
13 เมืองสวนสมเด็จ 18 18 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 259 259 100.00