ชื่อ ผอ.รร. G-Chat

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด ยืนยันแล้ว ร้อยละ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
2 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 258 100.00


คู่มือการใช้งาน G-Chat
คู่มือแนะนำระบบ G-Chat
แนะนำระบบ G-Chat สพฐ.
คู่มือ G-Chat ระบบ Android
คู่มือ G-Chat ระบบ iOS
คู่มือ G-Chat ใน PC