ชื่อ ผอ.รร. G-Chat

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด ยืนยันแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 258 100.00


คู่มือการใช้งาน G-Chat
คู่มือแนะนำระบบ G-Chat
แนะนำระบบ G-Chat สพฐ.
คู่มือ G-Chat ระบบ Android
คู่มือ G-Chat ระบบ iOS
คู่มือ G-Chat ใน PC