หนี้สาธารณูปโภคไตรมาส 1/62
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 22 84.62
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 15 93.75
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 13 72.22
5 น้ำเกลี้ยง 25 22 88.00
6 พยุห์ 25 18 72.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๑ 19 12 63.16
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 15 83.33
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 16 94.12
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 13 92.86
รวม 258 223 86.43