หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 1/63
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 20 76.92
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 14 87.50
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 16 88.89
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 13 52.00
7 ยางชุมน้อย 16 15 93.75
8 วังหิน ๑ 19 18 94.74
9 วังหิน ๒ 14 13 92.86
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 10 90.91
11 เมืองศรีลำดวน 18 17 94.44
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 14 82.35
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 225 87.21