หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 4/62
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 6 37.50
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 9 50.00
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 12 46.15
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 10 83.33
5 น้ำเกลี้ยง 25 8 32.00
6 พยุห์ 25 5 20.00
7 ยางชุมน้อย 16 11 68.75
8 วังหิน ๒ 14 5 35.71
9 วังหิน ๑ 19 2 10.53
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 2 18.18
11 เมืองศรีลำดวน 18 11 61.11
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 7 41.18
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 6 54.55
14 บูรพาโนนคูณ 14 6 42.86
15 ประจิมโนนคูณ 16 6 37.50
รวม 258 106 41.09