หนี้สาธารณูปโภค รร.ไตรมาส 4/62
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 20 76.92
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 15 93.75
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 15 83.33
5 น้ำเกลี้ยง 25 24 96.00
6 พยุห์ 25 22 88.00
7 ยางชุมน้อย 16 13 81.25
8 วังหิน ๑ 19 14 73.68
9 วังหิน ๒ 14 11 78.57
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 14 77.78
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 14 82.35
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
14 ประจิมโนนคูณ 16 14 87.50
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 222 86.05