หนี้สาธารณูปโภค รร.
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 11 68.75
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 10 55.56
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 25 96.15
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 10 83.33
5 น้ำเกลี้ยง 25 15 60.00
6 พยุห์ 25 17 68.00
7 ยางชุมน้อย 16 14 87.50
8 วังหิน ๒ 14 11 78.57
9 วังหิน ๑ 19 13 68.42
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 15 88.24
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 13 92.86
15 ประจิมโนนคูณ 16 12 75.00
รวม 258 206 79.84