จิตอาสา งานพระราชพิธีพระบรมศพ

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด แจ้งแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 8 30.77
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 3 25.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 4 25.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 8 44.44
5 น้ำเกลี้ยง 25 16 64.00
6 พยุห์ 25 17 68.00
7 ยางชุมน้อย 16 10 62.50
8 วังหิน ๑ 19 8 42.11
9 วังหิน ๒ 14 7 50.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 4 36.36
11 เมืองศรีลำดวน 18 4 22.22
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 16 94.12
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
14 ประจิมโนนคูณ 16 11 68.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 12 85.71
รวม 258 136 52.71