แนบใบแจ้งเช่าอินเทอร์เน็ต รร.
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร. แนบไฟล์ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 3 18.75
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 1 5.56
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 4 15.38
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 1 8.33
5 น้ำเกลี้ยง 25 4 16.00
6 พยุห์ 25 7 28.00
7 ยางชุมน้อย 16 4 25.00
8 วังหิน ๒ 14 2 14.29
9 วังหิน ๑ 19 5 26.32
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 1 9.09
11 เมืองศรีลำดวน 18 2 11.11
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 4 23.53
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 3 27.27
14 บูรพาโนนคูณ 14 4 28.57
15 ประจิมโนนคูณ 16 3 18.75
รวม 258 48 18.60