ขอรับงบ DLTV ปี 63 รร.

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการครุภัณฑ์
สำหรับห้องเรียน NewDLTV
รร.ทุกขนาด ที่ต้องการใช้ DLTV
ขอรับการสนับสนุนงบฯ ปี 2563

<< เข้าเว็บขอรับงบ NewDLTV ปี 63 >>
<< คุณลักษณะ และราคาอุปกรณ์ NewDLTV >>
ภายในวันที่ 12 ธ.ค.61