สำรวจ รร.คุณภาพตำบล สพป.ศก.1
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ตอบแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 7 7 100.00
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 2 2 100.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 4 4 100.00
4 กลางกันทรารมย์ 3 3 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 6 6 100.00
6 พยุห์ 5 5 100.00
7 ยางชุมน้อย 7 7 100.00
8 วังหิน ๒ 4 4 100.00
9 วังหิน ๑ 4 4 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 4 4 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 5 5 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 5 5 100.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 4 4 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 2 2 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 3 3 100.00
รวม 65 65 100.00