ἹѴͧ¹ 2562-2563
ç¹ .
ἹѴͧ¹ ú
ú ú
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 - 100.00
2 กลางกันทรารมย์ 16 16 - 100.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 - 100.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 - 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 - 100.00
6 พยุห์ 25 25 - 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 - 100.00
8 วังหิน ๒ 14 14 - 100.00
9 วังหิน ๑ 19 19 - 100.00
10 เมืองศรีลำดวน 18 18 - 100.00
11 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 - 100.00
12 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 - 100.00
13 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 - 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 - 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 - 100.00
258 258 100.00