ซื้อข้าวโครงการอาหารกลางวัน(ช่วยชาวนา)

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด รร.ส่งแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 18 69.23
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 6 50.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 5 31.25
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 2 11.11
5 น้ำเกลี้ยง 25 14 56.00
6 พยุห์ 25 14 56.00
7 ยางชุมน้อย 16 4 25.00
8 วังหิน ๑ 19 10 52.63
9 วังหิน ๒ 14 5 35.71
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 6 54.55
11 เมืองศรีลำดวน 18 7 38.89
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 5 29.41
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 8 72.73
14 ประจิมโนนคูณ 16 3 18.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 11 78.57
รวม 258 118 45.74