สำรวจอินเทอร์เน็ต รร.

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด รายงาน ร้อยละ ชำรุด
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 25 96.15 19
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00 8
3 กลางกันทรารมย์ 16 12 75.00 7
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 17 94.44 8
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00 18
6 พยุห์ 25 23 92.00 13
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00 11
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00 12
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00 7
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00 4
11 เมืองศรีลำดวน 18 17 94.44 9
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 16 94.12 9
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 6 54.55 6
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00 13
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00 12
รวม 258 243 94.19 156

[ ข้อมูลอินเทอร์เน็ต รร. ] [ กลับหน้าหลัก ]