สั่งจองเสื้อศิลปหัตถกรรม 60

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร. จองแล้ว ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 - 0.00
2 กลางกันทรารมย์ 16 - 0.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 - 0.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 - 0.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 - 0.00
6 พยุห์ 25 - 0.00
7 ยางชุมน้อย 16 - 0.00
8 วังหิน ๒ 14 - 0.00
9 วังหิน ๑ 19 - 0.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 - 0.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 - 0.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 - 0.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 - 0.00
14 เอกชน/อปท. 7 - 0.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 - 0.00
16 บูรพาโนนคูณ 14 - 0.00
รวม 265 0 0.00


[ ดูรูปแบบ / ขนาดของเสื้อ ]