ข้อมูล รร.ขนาดเล็ก (Stand Alone) ปี 62
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ตอบแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 19 15 78.95
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 10 8 80.00
3 กลางกันทรารมย์ 9 9 100.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 7 7 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 14 14 100.00
6 พยุห์ 18 18 100.00
7 ยางชุมน้อย 9 9 100.00
8 วังหิน ๑ 11 11 100.00
9 วังหิน ๒ 7 7 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 7 7 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 14 10 71.43
12 เมืองสวนสมเด็จ 10 10 100.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 7 7 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 8 8 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 9 9 100.00
รวม 159 149 93.71