ข้อมูล รร.ขนาดเล็ก (Stand Alone) ปี 62
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ตอบแล้ว ร้อยละ
รวม 0.00