ความต้องการพัฒนา ปี 2560

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด รร.ส่งแล้ว ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 22 84.62
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 16 12 75.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 14 77.78
5 น้ำเกลี้ยง 25 22 88.00
6 พยุห์ 25 22 88.00
7 ยางชุมน้อย 16 9 56.25
8 วังหิน ๑ 19 13 68.42
9 วังหิน ๒ 14 5 35.71
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 8 72.73
11 เมืองศรีลำดวน 18 12 66.67
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 12 70.59
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
14 ประจิมโนนคูณ 16 15 93.75
15 บูรพาโนนคูณ 14 5 35.71
รวม 258 192 74.42