แจ้งชื่ออบรม New DLTV
ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.ทั้งหมด แจ้งชื่อ ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 8 50.00
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 14 77.78
3 น้ำเกลี้ยง 25 20 80.00
4 บูรพาโนนคูณ 14 7 50.00
5 ประจิมโนนคูณ 16 13 81.25
6 พยุห์ 25 21 84.00
7 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 13 50.00
8 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 9 75.00
9 ยางชุมน้อย 16 11 68.75
10 วังหิน ๑ 19 15 78.95
11 วังหิน ๒ 14 11 78.57
12 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 8 72.73
13 เมืองศรีลำดวน 18 13 72.22
14 เมืองสวนสมเด็จ 17 10 58.82
15 เมืองหลวงพ่อโต 11 7 63.64
รวม 258 180 69.77