รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านตำแยหนองเม็ก
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530826_ITWP59K6
ผจก.school@530826_ManagementHQWD24