รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล)
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530827_IT5BO410
ผจก.school@530827_ManagementXH6KLX