รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านกระถุน
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530828_ITGF53DA
ผจก.school@530828_ManagementWNBUN2