รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านขนวนจานสามัคคี
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530829_ITOFKC5Q
ผจก.school@530829_ManagementAAGP0E