รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านอะลางหัวขัว
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530830_IT4KYRQU
ผจก.school@530830_Management4B7GCC