รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านโนนเพ็ก
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530831_ITS78G8V
ผจก.school@530831_ManagementJR2KUY