รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านสร้างหว้า
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530833_IT8M5SQ7
ผจก.school@530833_ManagementJA89V6