รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านโคกเพ็ก
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530837_IT0SGT6K
ผจก.school@530837_Management5GB3TL