รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านหนองรัง
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530840_IT0WIQXE
ผจก.school@530840_Management8RKAA8