รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านหนองหว้าทับทัย
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530841_ITXLY8VG
ผจก.school@530841_Management5IBVS0