รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านหนองม่วงหนองแต้
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530843_ITXXN1MO
ผจก.school@530843_ManagementBZ7YQJ