รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านเปือยประชาสามัคคี
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530844_ITESVVFK
ผจก.school@530844_ManagementY7RHKP