รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านสำโรงโคเฒ่า
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530845_ITG5LCPH
ผจก.school@530845_ManagementWUFQY1