รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านกระหวันโนนเจริญ
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530846_IT8UO0AO
ผจก.school@530846_ManagementHBOE7O