รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗)
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530849_IT4WNBHV
ผจก.school@530849_ManagementGEMTRW