รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านหนองเตย
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530850_ITP6CWRH
ผจก.school@530850_ManagementW4FJAO