รหัสผ่าน รายงานเด็กยากจน

รร.บ้านเสมอใจ
รหัส เข้ากรอกรายงานเด็กยากจน ดังนี้
ชนิดชื่อผู้ใช้รหัสผ่าน
จนท.school@530851_IT9G650S
ผจก.school@530851_ManagementMJDAKS